ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Οικονομικές καταστάσεις Ομίλου και Μητρικής Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

 

Ισολογισμός λογιστικού έτους 2015
Ισολογισμός λογιστικού έτους 2012
Ισολογισμός λογιστικού έτους 2013
Ισολογισμός λογιστικού έτους 2014


ibhellas.gr banner